18.05.2008 admin

Přes víkend jsem byl připojen jen přes Radiožurnál a v sobotu každou půlhodinu informován o sjezdu komunistů. 

Snad ČRo splnil plán vyváženosti na měsíce dopředu. Strana s největší členskou základnou má statisticky věkový průměr asi 70 let, členská základna tak prožívá klidný a radostný důchod, který si přece nebude kazit aktivním stranickým životem. Gerontologové a geriatři by se měli začít zabývat otázkou vlivu politiky a členství ve straně na stárnutí. Úkoly vytyčené stranou a vládou musí plnit mladší spoluobčané, v případě bolševiků tedy delegáti sjezdu. Vývoj jsem přesně nesledoval, ale předem vybraný předseda byl asi většinově zvolen.

Na jejich kongresu bylo slyšet asi mnoho různých pouček a sloganů z dob totality, ale z jedné nové průpovídky jsem dostal strach: „V roce ´89 jsme to prohráli, musíme přidat, soudruzi!“ Citát není doslovný, ale jak je vidět soudruzi jsou nepoučitelní. Základem komunismu je diktatura proletariátu, prakticky tak občané svěří veškerou moc všelidovému ústřednímu výboru. Komunisti nám vyhrožují znovuzavedením diktatury, není to protiústavní?