20.04.2013 Pavel Sklenář

Galerie 1602.
Zámek Slatina u Jevišovic.

Můj spolužák Michael s rodinou předvádí na svém zámku vlastní i nevlastní umělecká díla. Zámecký pán už udělal neskutečný kus práce na obnově kulturní památky. Je vidět, že kolektivní vlastnictví pracujícího lidu se neosvědčilo.

Viz: Galerie 1602, Slatina u Jevišovic