16.04.2015 admin

Vytisknout webové stránky z prohlížeče je poměrně častá činnost a každý si to zkusil. Mnoho webů však není přizpůsobeno pro tisk a výsledek není potěšující. Na výstupu je např. velké logo a reklamy, menu a další prvky stránky, které Vás nezajímají nebo ruší vlastní žádanou informaci. Vytisknout článek nebo příspěvek z webu obsahujícího několik sloupců nebo rámců zabere mnoho stránek a malá písmena v jednom sloupci nejsou čitelná. Existuje několik šikovných pomůcek, např. PrintWhatYouLike a PrintFriendly.

Vytisknout webové stránky z prohlížeče je poměrně častá činnost a každý si to zkusil. Mnoho webů však není přizpůsobeno pro tisk a výsledek není potěšující. Na výstupu je např. velké logo a reklamy, menu a další prvky stránky, které Vás nezajímají nebo ruší vlastní žádanou informaci. Vytisknout článek nebo příspěvek z webu obsahujícího několik sloupců nebo rámců zabere mnoho stránek a malá písmena v jednom sloupci nejsou čitelná.

Nejběžnějším řešením a pro malé části textu i nejsnadnějším je okopírování části stránky, vložení do editoru a tisk z editoru. Někdy to však nejde a  stránky s tabulkami, obrázky, grafy nebo se složitým formátováním nevypadají pěkně a spotřebují mnoho papíru.

Je to námět mnoha dotazů a bohudík existuje několik šikovných pomůcek. Dále jsou uvedeny dvě webové služby, které znám a mnohokrát jsem je použil. Obě a  mnohá další lze použít i jako bookmarklet, záložku nebo rozšíření pro nejznámější prohlížeče. Jeden z nejznámějších bookmarkletů je např. Printliminator.

PrintWhatYouLike - tiskni, co se ti líbí

PrintWhatYouLike logo PrintWhatYouLike umožňuje vytisknout vybrané části každé webové stránky. Po vložení adresy URL stránky se zobrazí náhled tisku, ve kterém je možné klikáním odstranit libovolný odstavec textu, odstranit obrázky z pozadí nebo popředí. Výsledek lze přímo vytisknout nebo uložit jako pdf.

Jak aplikace vypadá a jak funguje si lze vyzkoušet na ukázkovém příkladu.

PrintFriendly - tiskni přátelsky

PrintFriendly logo PrintFriendly má stejné funkce, umožňuje vytisknout jen potřebné kusy webové stránky. V náhledu jsou okamžitě vynechané nežádoucí a bezvýznamné reklamy, drobnosti a veteš na stránce. Ovládání je jednodušší, jen klikáním lze odstranit části odstavců a obrázků. Webovou službu si můžete přímo vyzkoušet vložením URL adresy požadovaného webu.

Tip pro webdesignéry a vlastníky stránek

Různé varianty tlačítka „PrintFriendly“ lze vložit přímo na stránky, jak to udělat je popsáno na PrintFriendly/button.