03.08.2007 Pavel Sklenář

Přístupnost webových stránek vyjadřuje míru, s jakou dokážou web používat různě omezení nebo znevýhodnění uživatelé. Přístupný web neklade uživatelům žádné bariéry, které by znemožnily daný web efektivně používat. Přístupný web vyhledávací roboti také snáze procházejí, je pro ně lépe viditelný a rozpoznávají jeho obsah. Lepší viditelnost webu odmění vyhledávače dobrým oceněním stránky a pravděpodobně stoupne její návštěvnost.

Přístupný web mohou používat uživatelé bez ohledu na jejich technické a softwarové vybavení, zdravotní omezení, dovednosti, zkušenosti a znalosti.

Přístupnost neznamená žádné další náklady. Postupy návrhu a dodržování pravidel přístupnosti by měly být samozřejmostí při návrhu každého webu.

Pravidla tvorby přístupného webu

K mezinárodním pravidlům přístupnosti WCAG2.0 konsorcia W3C se přihlásily členské země EU. V Česku se přístupností pro uživatele se zrakovým postižením systematicky věnuje projekt Blind Friendly Web, který vznikl ve Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých.

V řadě zemí je přístupnost upravena legislativně. Webové prezentace veřejné správy budou muset splňovat Pravidla tvorby přístupného webu, která byla vydána v souladu s novelou Zákona o informačních systémech veřejné správy. Poslední znění verze pravidel přístupného webu je k dispozici na webu www.pravidla-pristupnosti.cz

Z marketingového hlediska přístupný web zvyšuje návštěvnost, je lépe hodnocený vyhledávači, jednoduchá a přehledná navigace je uživateli příjemnější.