31.05.2007 Pavel Sklenář

SEO (Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledávače) je sada metod a postupů při návrhu, vytváření a úpravě webových stránek takovým způsobem, aby se zobrazily ve výsledcích hledání na nejlepších místech pro návštěvníky, kteří přesně tyto stránky hledají a pravděpodobně je i  využijí.

Optimalizace pro vyhledávače (SEO) je kvalitní obsah, příhodná klíčová slova, hodnotné odkazy a bezchybné technické zpracování webu. Stránky optimalizované pro vyhledávače zaujmou lepší umístění při hledání, přivedou více návštěvníků.

Proč SEO?

SEO (Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledávače) je sada metod a postupů při návrhu, vytváření a úpravě webových stránek takovým způsobem, aby se zobrazily ve výsledcích hledání na nejlepších místech pro návštěvníky, kteří přesně tyto stránky hledají a pravděpodobně je i  využijí. Účelem SEO je nalákat na vlastní web co nejvíce zákazníků, jejichž poptávka po klíčových slovech odpovídá nabídce. SEO je samozřejmou složkou marketingu ve vyhledávačích, je to způsob tvorby moderních a kvalitních webových stránek.

Strategie SEMSEO berou v úvahu jak způsob práce vyhledávacích robotů, tak i to, co lidé ve vyhledávačích hledají, jaké používají fráze a klíčová slova. Výběr a analýza klíčových slov je základem SEO. Správná klíčová slova uživatelé hledají, přivádí vám ty návštěvníky, které chcete oslovit.

SEO techniky

Některé SEO techniky mohou být i neetické a dlouhodobě nevhodné. Předmětem našeho úsilí jsou výhradně efektivní a etické SEO metody:

  • kvalitní a unikátní obsah
  • dobrá struktura stránek a navigace
  • oddělení obsahu od formy prezentace (beztabulkové formátování pomocí CSS stylů)
  • správné používání doporučených značek jazyka HTML či XHTML podle standardů W3C
  • optimální určení klíčových slov a analýza konkurence
  • používání správného titulku (title), nadpisů a popisu odkazů
  • vhodné používání klíčových slov v popisu i v obsahu stránky budování zpětných odkazů
  • výstižná a neměnná URL adresa stránky

Efektivní optimalizace stránky pro vyhledávače vyžaduje úpravu HTML kódu, správné nastavení meta dat, zásahy do obsahu a struktury textu, doplnění webové stránky o elementy, které ji učiní přístupnou a lehce srozumitelnou pro vyhledávací roboty. Nejméně nákladná cesta je uvažovat v  duchu SEO metod již ve fázi analýzy a návrhu webu.

Důležitou součástí optimalizace je i získávání zpětných odkazů, směřujících na Vaši stránku. Nové zpětné odkazy zvyšují relevanci stránky pro vyhledávač a tím se dosahuje lepší ohodnocení a umístění stránky. Základem získávání zpětných odkazů je bezplatná i placená registrace do internetových katalogů.

Techniky SEO jsou základním předpokladem k dosažení marketingových cílů, v případě silné konkurence je však nutné použít i další marketingové metody. Pro slabě konkurenční klíčová slova, jako např. „chov čolka“ lze pomocí SEO dosáhnout lepších výsledků, než pro hledání „prodej automobilů“. V druhém případě je nutné optimalizaci doplnit placenými odkazy PPC.

Jak pokračovat?

Spojte se s námi právě nyní prostřednictvím uvedeného formuláře. Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.