Composer je určen pro správu závislostí v PHP, tzn., udržuje aktuální kód nejen jádra Dupalu a rozšiřujících modulů, ale i exter

Aktualizace webu, správa obsahu a údržba webu jsou často podceňované etapy životního cyklu webového projektu. Zajistíme Vám další údržbu webu, nenecháme Vaše stránky zastarat.

Získat a udržet návštěvníky je nejdůležitější záměr většiny webů. Bez pravidelné aktualizace webu a údržby webu se tento hlavní cíl velmi těžko podaří uskutečnit. Zastaralé novinky, neplatné ceníky, akce pro minulé vánoce či nefungující odkazy zákazníka bezpečně zastraší.

Redesign webu je vhodným řešením opravy stránek, jež nejsou dobře použitelné a přístupné. Úpravy se zaměří zejména na optimalizaci pro vyhledávače, výsledkem je vyšší návštěvnost a efektivita.

Jsou stránky navštěvované podle Vašich představ? Nepotřebují Vaše stránky změnu? Máte stránky již dlouho a nelíbí se už ani Vám? Objeví Vaše stránky klienti ve vyhledávači?

Stručný a srozumitelný text prodává zboží a zvyšuje návštěvnost stránek. Psaní textů – copywriting je pro web specifické a dobrý obsah stránek je základním předpokladem úspěchu projektu.

Slova nám přiblíží skutečnost lépe, než kdybychom ji na vlastní oči viděli. Nejstarším důkazem síly slov je Bible, Písmo svaté, či Boží slovo. Jádrem komunikace jsou slova. Bez komunikace nevznikne žádný mezilidský vztah, tím méně obchodní.

Webdesign, copywriting, aktualizace obsahu a SEO optimalizace jsou spojené nádoby. Tvorba nového webu nebo redesign webu bez efektivní optimalizace pro vyhledávače dnes nemá význam.

Tvorba webových stránek a aplikací spojuje řadu specializovaných oborů vyžadujících znalosti, zkušenosti a tvůrčí nápaditosti. S rozvojem technologií je výroba efektivních webových stránek stále náročnější na schopnosti kodérů, programátorů, grafiků a dalších profesionálů.