Pro rozvržení stránky používáme moderní layout, sémanticky strukturovaný HTML kód formátovaný pomocí CSS stylů a JavaScriptů. Naše webové šablony jsou spolehlivě zobrazeny ve všech známých prohlížečích včetně telefonů a tabletů.

Vhodný layout stránky určuje použitelnost, ergonomii, přístupnost a úspěšnost webové prezentace. Šablony webových stránek oddělují obsahovou a prezentační část, umožní zobrazit grafický návrh v prohlížeči, zpřístupní obsah uživateli a robotům vyhledávačů.

Grafický návrh webu má velký vliv na dobrý dojem zákazníka. Přehledná grafika a použitelný layout stránky by měly být přizpůsobené cílům webu a očekávaným návštěvníkům.

Grafické rozvržení stránky (layout) je závislé na účelu webu a vymezuje rozmístění základních prvků na stránce.

Webdesign, copywriting, aktualizace obsahu a SEO optimalizace jsou spojené nádoby. Tvorba nového webu nebo redesign webu bez efektivní optimalizace pro vyhledávače dnes nemá význam.

Tvorba webových stránek a aplikací spojuje řadu specializovaných oborů vyžadujících znalosti, zkušenosti a tvůrčí nápaditosti. S rozvojem technologií je výroba efektivních webových stránek stále náročnější na schopnosti kodérů, programátorů, grafiků a dalších profesionálů.