Webová přístupnost (Web accessibility) je způsob tvorby webových stránek použitelných lidmi všech kvalifikací, rozdílného věku a  s různou úrovní zdravotního omezení. Přístupné stránky jsou správně postavené a udržované pro všechny uživatele stejně, handicapovaní lidé mohou web užívat se shodným obsahem a funkčností.

Přístupný web lze snadno zobrazit nezávisle na hardwarovém či softwarovém vybavení, bez ohledu na rychlost internetového spojení a je uzpůsoben uživatelům se specifickým zdravotním znevýhodněním. Témata přístupnosti a  použitelnosti jsou si velice blízká, ačkoli někteří experti jsou jiného názoru. Webová přístupnost se zabývá použitelností pro handicapované návštěvníky. Přístupný web obvykle obsahuje přehledný a čitelný text, jenž je přívětivější i pro běžné návštěvníky nenosící brýle.

Přístup k webu z mobilních zařízení každoročně roste, v současnosti je stále významnější téma přístupnosti pro mobilní zařízení (iOS, Android a Windows Phone). Mobilní webová přístupnost je řešitelná třemi základními způsoby:

  • Používat plovoucí layout s min-width a max-width a typografii založenou na jednotkách em.
  • Udělat další „mobilní“ web (m.example.com) zvlášť pro mobilní systémy.
  • Vytvořit adaptivní web připravený na mobilní zařízení. Podstatou této techniky (responzivní nebo citlivý design) jsou CSS3 Media Queries, které již dnes podporuje většina mobilních i desktopových prohlížečů.

Proč je webová přístupnost důležitá?

Web je stále více důležitý komunikační nástroj v mnoha oblastech: vzdělání, zaměstnání, státní správa, obchod, zdravotní a sociální péče, zábava, atd. Internet by měl poskytovat rovný přístup a stejné příležitosti pro všechny občany.

Existují v zásadě tři důvody, proč je dobré dodržovat přístupnost webových stránek. Je to etika, zisk a legislativa.

Přístupné stránky respektují uživatele, nepřístupné staví bariéry některým skupinám uživatelů v přístupu k obsahu, přístupný web si najde více návštěvníků a zákazníků. Na přístupný web se lépe dostanou také vyhledávače, cílená návštěvnost stránek je vyšší, web je efektivnější a  dosažení cílů není tak nákladné. Přístupností získá privátní web konkurenční výhodu a nové zákazníky, pro veřejný sektor jsou však bezbariérové stránky dokonce zákonnou povinností i v českém právním řádu.

Hodnocení přístupnosti webových stránek

Analýza přístupnosti stránek se provádí podle mezinárodní normy W3C WCAG 2.0 Guidelines a  zákona USA Section 508 Standards , v ČR podle metodiky „ Blind Friendly Web“ (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a  nevidomých) a  podle pravidel tvorby přístupného webu pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb. o  informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č.  81/2006 Sb.

Základní pravidla přístupného webu jsou podle všech norem shodná:

  • barvy písma a pozadí jsou dostatečně kontrastní
  • obsah stránek je dobře čitelný a dosažitelný
  • web je ovladatelný přes klávesnici
  • odkazy jsou zřetelné a vystihující bez okolního kontextu
  • obsah stránek se nemění bez přímého zásahu uživatele
  • kód stránek je správně strukturovaný a validní podle norem W3C

Problémy s přístupností lze jednoduše odhalit přímo v různých prohlížečích změnou jejich nastavení (vypnutí zobrazení obrázků, změna velikosti písma, vypnutí stylů, skriptů, změna velikosti okna). Přístupnost lze kontrolovat automatickými nástroji, některé jsou zdarma přístupné na internetu, jiné jsou placené. Nejznámější online validátor přístupnosti webových stránek podle norem WCAG 1.0 a Section 508 je Cynthia Says™.

Podrobnější analýzu přístupnosti provádíme hodnocením shody vlastností stránek s pravidly přístupnosti podle jednotlivých kontrolních bodů. Výsledkem analýzy přístupnosti webových stránek je zpráva členěná podle kontrolních bodů pravidel s uvedením problémů a návrhů na jejich řešení.

Analýza přístupnosti pro Váš web

Prozkoumáme Vaše webové stránky ve vztahu k přístupnosti podle obecných pravidel a standardních doporučení. Zjistíme, nejsou-li Vaše stránky v rozporu s některými kontrolními body pravidel a  navrhneme Vám řešení. Můžete nás kontaktovat přímo z webového formuláře.