Žádné internetové stránky nejsou bez chyb, na každých je možné nalézt nedokonalosti a možnosti doplnění, zlepšit přístupnost a použitelnost, přivést více návštěvníků, zvýšit úspěšnost. Nezávislá kontrola či odborný dozor se osvědčuje ve všech oborech, oblast webové tvorby není výjimkou. Hotové neefektivní stránky patrně vyžadují webový audit, průběžná analýza a testování se uplatní i při vývoji nového webového projektu.

Domníváte se, že máte pěkné webové stránky? Ano, nevím, proč se návštěvníci neobjevují, proč nepřišla žádná objednávka. Web je sice hezký, ale efektivita je nulová. Není Vám taková situace povědomá? Pravděpodobně potřebujete zjistit, proč není web úspěšný. Neobejdete se bez analýzy webových stránek. Vaše webové stránky mohou vždy být ještě úspěšnější a efektivnější.

Co obsahuje audit webových stránek?

Analýza webových stránek zjišťuje v prvé řadě, jak byly splněny stanovené cíle webu. Audit webu podrobně ověřuje vlastnosti již hotových a provozovaných stránek, všestranně prověřuje stránky z různých hledisek a podle všech důležitých kritérií.

Ověřované vlastnosti webu:

  • validita kódu stránek
  • struktura webu, obsah, důsledné sémantické používání HTML značek
  • relevance výskytu klíčových slov
  • optimalizace pro vyhledávače ( SEO)
  • použitelnost
  • přístupnost
  • pozice ve vyhledávačích na vybraná klíčová slova
  • sledování návštěvnosti

Výsledky analýzy webu

Důkladný rozbor odhalí nedostatky a  chyby a zároveň zjistí možnosti nápravy. Výsledná zpráva auditu přehledně vyloží charakteristiky webu s doporučením, jak opravit chyby, jak stránky optimalizovat a jakým způsobem web dále rozvíjet. Zjistíme zásadní informace, jež jsou potřebné pro zdokonalení stránek pro návštěvníky a současně jsou důležité pro vylepšení pozic ve vyhledávačích.

Každé webové stránky by měly být ověřeny zevrubným auditem, jen tak zjistíme, zda jsou efektivní a úspěšné. Plánujeme-li získat více návštěvníků pomocí některých marketingových nástrojů, bez analýzy současného webu se neobejdeme. Audit webových stránek se vyplatí a ušetří náklady na internetovou reklamu.

Naše další služby

Provedeme nejen odbornou kontrolu Vašeho webu a sdělíme Vám, co je třeba opravit pro dosažení stanovených cílů, ale navrhovaná doporučení realizujeme. Pro předběžný audit webových stránek nám oznamte adresu Vašich stránek v kontaktním formuláři, zašleme Vám zevrubné výsledky analýzy, tipy na zlepšení a předběžnou cenovou nabídku.