Analýza přístupnosti webových stránek ukáže, zda web mohou používat uživatelé se zdravotním znevýhodněním nebo neobvyklým vybavením. Ověření webové přístupnosti se testuje podle ustálených pravidel tvorby přístupného webu.

Webová přístupnost (Web accessibility) je způsob tvorby webových stránek použitelných lidmi všech kvalifikací, rozdílného věku a  s různou úrovní zdravotního omezení.

Kvalitní optimalizací (SEO) získáte z čelných míst ve vyhledávačích mnoho návštěvníků. Analýza optimalizace pro vyhledávače Vám napoví, jak na tom ve vyhledávačích jste a proč. Předně však naznačí, jak lze umístění zlepšit.

Optimalizace pro vyhledávače (SEO) je v internetové reklamě nejen levný, ale i nejúčinnější marketingový nástroj. Většina (až 80%) návštěvníků přichází na webové stránky z vyhledávačů a podíl přístupů z vyhledávačů neustále roste.

Analýza a testování použitelnosti vymezí, jak je webová prezentace pro uživatele přehledná či srozumitelná. Testování použitelnosti, navigace a struktury odhalí, které elementy na jednotlivých stránkách nejsou pro uživatele vhodné.

Webová použitelnost (web usability) je vlastnost kvality a hodnotí (spíše odhaduje), jak snadno, efektivně a uspokojivě uživatel web použije. Pojem „použitelnost“ zahrnuje též metody pro snadnější užívání webu během procesu webdesignu.

Nejste spokojeni s přínosem svých stránek? Audit webových stránek odhalí příčiny neúspěchu Vašeho webu. Prověříme technické, obsahové či marketingové vlastnosti, použitelnost, úroveň optimalizace a navrhneme zdokonalení aplikace.

Žádné internetové stránky nejsou bez chyb, na každých je možné nalézt nedokonalosti a možnosti doplnění, zlepšit přístupnost a použitelnost, přivést více návštěvníků, zvýšit úspěšnost. Nezávislá kontrola či odborný dozor se osvědčuje ve všech oborech, oblast webové tvorby není výjimkou.

Ověřování, testování stránek a analýzy odkryjí chyby webu v použitelnosti, přístupnosti, optimalizaci pro vyhledávače. Oprava objevených omylů umožní zvýšit návštěvnost a efektivitu stránek, sníží se náklady na reklamu.

Testování stránek je podstatnou součástí webového projektu a odhalí příčiny neúspěšnosti. Analýza jednotlivých zkoumaných faktorů pomůže vypátrat nedostatky stránek a přispěje ke zvýšení návštěvnosti, efektivity a úspěšnosti webu.