Webová použitelnost (web usability) je vlastnost kvality a hodnotí (spíše odhaduje), jak snadno, efektivně a uspokojivě uživatel web použije. Pojem „použitelnost“ zahrnuje též metody pro snadnější užívání webu během procesu webdesignu. Steve Krug objasnil koncepci použitelnosti již v názvu své knihy: „ Nenuťte uživatele přemýšlet!

Použitelnost webových stránek souvisí s jejich úspěšností. Efektivní stránky uživatel snadno a intuitivně ovládá, jsou přehledné a  srozumitelné, návštěvník se na webu snadno orientuje, rychle pochopí jejich uspořádání a ovládání. Neplní-li stránky svůj účel, spočívá problém často v použitelnosti, stránky je nutné v  tomto směru testovat a  podle výsledků analýzy použitelnosti opravit zjištěné nedostatky.

Základní podmínky úspěchu webových stránek jsou kvalitní obsah, dobrá použitelnost a  přístupnost. Na spokojeného návštěvníka stránek a použitelnost webu je ale nutno myslet už při návrhu a vytváření stránek.

Jak analyzovat použitelnost webu?

K rozboru se používá několik způsobů a používaných metodik, od krátkého a laciného testu, až po náročnou a nákladnou analýzu. Použitelnost může posoudit odborný profesionál, nebo se obvykle ověřuje uživatelským testováním s osobami, neznajícími testovaný web. Marketingové nástroje, jako např. skupinová diskuse – focus group, se příliš nehodí pro testování použitelnosti.

Heuristická analýza použitelnosti

Podle výzkumů a testování vznikla celá řada obecných pravidel použitelnosti a  přístupnosti, z nichž by se mělo vycházet již při samotné tvorbě internetových prezentací a aplikací. Heuristické testování (metodou zdravého selského rozumu) provádí zkušený expert, porovnává současný stav webu se souborem obecně platných pravidel.

Pravidla odpovídají na otázky, na co jsou návštěvníci zvyklí a co jim při ovládání webu pomůže. Příklad některých z nich:

  • Úvodní stránka by měla zahrnovat hlavní informace o webu, co na něm uživatel najde a k jakému účelu slouží.
  • Na všech stránkách by měl být přístupný odkaz na úvodní stránku a na hlavní stránku sekce, ve níž se právě uživatel nachází.
  • Na každé stránce by mělo být zřetelně uvedeno, kde se uživatel  rámci webu nalézá.
  • Vzhled stránek by měl být vizuálně rozčleněn do logických skupin, rozlišeny by měly být důležité a méně důležité části stránek.
  • Význačné prvky webu (logo, vyhledávání, navigace) by se měly nacházet vždy na stejném místě, aby se uživatel naučil snadno ovládat web.

Uživatelské testování použitelnosti

Nastavení testu použitelnosti znamená vytvoření propracovaného scénáře nebo reálné situace. Zvolená osoba – uživatel provádí seznam úkolů s využitím testovaného webu, zatímco pozorovatelé sledují jeho chování a všimnou si jeho chyb nebo neefektivních postupů. Metodik existuje několik, jedna z  nejúčinnějších a  nejlevnějších je jednoduchý test s náhodným uživatelem (hallway usability testing – uživatelské testování s náhodným uživatelem jdoucím po chodbě).

Někteří lidé si myslí, že použitelnost je velmi drahá a složitá a  testy použitelnosti jsou určené pro výjimečné weby s obrovským rozpočtem a štědrým časovým plánem. Není to pravda. Komplikované testy použitelnosti jsou plýtvání zdroji. Nejlepší výsledky pramení z testování použitelnosti nejvíce 5 uživatelů a můžete provést tolik malých testů, kolik si můžete dovolit.

Jeden příklad za všechny. Vezměte někoho, kolegy nebo známého a  posaďte ho před počítač. Neříkejte mu adresu svého webu, jen název obchodu a výrobek, který by si měl koupit. Sledujte jen jeho úsilí a  zjistíte:

  • Jak objeví Vaši stránku? Podle čeho Vás najde ve vyhledávači?
  • Dostane-li se na Váš web, jak dlouho mu trvá najít Váš produkt?
  • Narazí na nějaké překážky při pátrání po Vašem obchodu nebo při hledání zboží?
  • Rozumí dobře Vaší nabídce služeb a snadno se orientuje při výběru?

Postup opakujte s další osobou. Podle výzkumů Jakoba Nielsena se 95% problémů použitelnosti najde využitím této techniky.

Naše nabídka testování použitelnosti

Chcete se dozvědět, zda ovládání Vašich stránek nebrání návštěvníkům při nákupu? Objednejte si testování použitelnosti, zkontrolujeme, zda Váš web dodržuje obecně platná pravidla použitelnosti. Zjistíme, nedostávají-li se Vaši návštěvníci do těžkostí a které části webu nejsou zpracované správně.

Kontaktujte nás, nabízíme pomoc rovněž při odstraňování odhalených nedostatků.