Nejste spokojeni s přínosem svých stránek? Audit webových stránek odhalí příčiny neúspěchu Vašeho webu. Prověříme technické, obsahové či marketingové vlastnosti, použitelnost, úroveň optimalizace a navrhneme zdokonalení aplikace.

Žádné internetové stránky nejsou bez chyb, na každých je možné nalézt nedokonalosti a možnosti doplnění, zlepšit přístupnost a použitelnost, přivést více návštěvníků, zvýšit úspěšnost. Nezávislá kontrola či odborný dozor se osvědčuje ve všech oborech, oblast webové tvorby není výjimkou.

Ověřování, testování stránek a analýzy odkryjí chyby webu v použitelnosti, přístupnosti, optimalizaci pro vyhledávače. Oprava objevených omylů umožní zvýšit návštěvnost a efektivitu stránek, sníží se náklady na reklamu.

Testování stránek je podstatnou součástí webového projektu a odhalí příčiny neúspěšnosti. Analýza jednotlivých zkoumaných faktorů pomůže vypátrat nedostatky stránek a přispěje ke zvýšení návštěvnosti, efektivity a úspěšnosti webu.