Analýza a testování použitelnosti vymezí, jak je webová prezentace pro uživatele přehledná či srozumitelná. Testování použitelnosti, navigace a struktury odhalí, které elementy na jednotlivých stránkách nejsou pro uživatele vhodné.

Webová použitelnost (web usability) je vlastnost kvality a hodnotí (spíše odhaduje), jak snadno, efektivně a uspokojivě uživatel web použije. Pojem „použitelnost“ zahrnuje též metody pro snadnější užívání webu během procesu webdesignu.

Ověřování, testování stránek a analýzy odkryjí chyby webu v použitelnosti, přístupnosti, optimalizaci pro vyhledávače. Oprava objevených omylů umožní zvýšit návštěvnost a efektivitu stránek, sníží se náklady na reklamu.

Testování stránek je podstatnou součástí webového projektu a odhalí příčiny neúspěšnosti. Analýza jednotlivých zkoumaných faktorů pomůže vypátrat nedostatky stránek a přispěje ke zvýšení návštěvnosti, efektivity a úspěšnosti webu.