Analýza přístupnosti webových stránek ukáže, zda web mohou používat uživatelé se zdravotním znevýhodněním nebo neobvyklým vybavením. Ověření webové přístupnosti se testuje podle ustálených pravidel tvorby přístupného webu.

Webová přístupnost (Web accessibility) je způsob tvorby webových stránek použitelných lidmi všech kvalifikací, rozdílného věku a  s různou úrovní zdravotního omezení.

Ověřování, testování stránek a analýzy odkryjí chyby webu v použitelnosti, přístupnosti, optimalizaci pro vyhledávače. Oprava objevených omylů umožní zvýšit návštěvnost a efektivitu stránek, sníží se náklady na reklamu.

Testování stránek je podstatnou součástí webového projektu a odhalí příčiny neúspěšnosti. Analýza jednotlivých zkoumaných faktorů pomůže vypátrat nedostatky stránek a přispěje ke zvýšení návštěvnosti, efektivity a úspěšnosti webu.