Pro rozvržení stránky používáme moderní layout, sémanticky strukturovaný HTML kód formátovaný pomocí CSS stylů a JavaScriptů. Naše webové šablony jsou spolehlivě zobrazeny ve všech známých prohlížečích včetně telefonů a tabletů.

Vhodný layout stránky určuje použitelnost, ergonomii, přístupnost a úspěšnost webové prezentace. Šablony webových stránek oddělují obsahovou a prezentační část, umožní zobrazit grafický návrh v prohlížeči, zpřístupní obsah uživateli a robotům vyhledávačů.

Grafický návrh webu má velký vliv na dobrý dojem zákazníka. Přehledná grafika a použitelný layout stránky by měly být přizpůsobené cílům webu a očekávaným návštěvníkům.

Grafické rozvržení stránky (layout) je závislé na účelu webu a vymezuje rozmístění základních prvků na stránce.