Zpracujeme pro Vaše webové stránky kvalitní obsah. Využijeme údaje z rukopisů, z tištěné podoby, z databází a přepíšeme text do strukturovaného HTML kódu. Naplníme Vaše stránky informacemi a daty. V textu využijeme konkrétní varianty vybraných klíčových slov.

Obsah webu připravíme podle podkladů a  přepíšeme text do HTML kódu. Převedeme obsah webu ze staršího redakčního systému do publikačního systému Drupal.

Plnění webových stránek

Zpracujeme Vaše podklady a  přepíšeme text do HTML kódu podle připravených vzorů. Obsah webu a  webové šablony (vzory na web, předlohy stránek) přizpůsobíme podle Vašich nároků nebo vzájemně potvrzeného návrhu.

Pořizování a přepisování dat

Vydolujeme Vaše data z rukopisů, z tištěného tvaru nebo z jiných databází a  převedeme údaje do potřebného formátu. Obsah webu získáme ze staršího redakčního systému a převedeme obsah do publikačního systému Drupal. Stylizaci textu upravíme se   zřetelem na rozmístění optimálních klíčových slov.

Vaše grafy, obrázky a fotografie převedeme do vhodného digitálního formátu a souborového typu. V souladu s navrženou koncepcí a architekturou webu připravíme soubory pro stažení na žádost návštěvníka webu.

Články, příspěvky do blogu, komentáře

Pravidelná aktualizace obsahu Vašeho webu s  velkou pravděpodobností zvýší návštěvnost a  úspěšnost stránek. Podle požadavků zajistíme různou formou správu a  aktualizaci Vašich internetových stránek. Články, příspěvky do blogu, novinky a komentované reakce jsou dobrým způsobem oživení stránek a  přilákání zákazníků.

Nemáte-li k dispozici dostatečné podklady pro obsah stránek, pomůžeme Vám také s  psaním textů (webový copywriting). Můžete využít široké nabídky našich služeb spojených s tvorbou a provozem webových aplikací.

Spojte se s  námi přímo z připraveného formuláře. Naše webové konzultace přispějí k řešení úkolů Vaší internetové prezentace.