Internetová reklama prosperuje díky klíčovým slovům. A v internetovém marketingu s klíčovými slovy všechno stojí a padá. Ne vždy uživatelé hledají přesně to, co předpokládáte.

Obsahem webu jsou především slova, potenciální zákazníci či návštěvníci hledají stránky pomocí slov ve vyhledavačích. Právě volba těchto klíčových slov a frází, která si lidé spojují s určitým tématem, je stavebním kamenem úspěšného internetového marketingu. Trh s klíčovými slovy je na internetu tak nasycený, že správná volba vyžaduje zkušenosti a znalosti internetového prostředí.

Proč jsou důležitá klíčová slova?

Pomocí klíčových slov hledá stránku vyhledávač i uživatel. Bez uvedení klíčových slov nemůže vyhledávač stránku najít. Klíčová slova zvyšují pravděpodobnost nalezení stránky, zadá-li je uživatel do vyhledávače. Vyhledávač hodnotí také hustotu hledaných slov, výrazy nelze bezmyšlenkovitě opakovat. Za optimální hustotu se většinou považuje četnost mezi 2 až 8 %.

Cílem analýzy klíčových slov je nalézt co nejvíce slov, synonym a  slovních spojení spojených s určitým tématem. Z nich je potřeba vybrat ta slova, která se pro projekt hodí nejlépe, tj. musí být relevantní obsahu webu a měla by mít co největší frekvenci hledání. Dalším faktorem je míra konkurenčnosti slova. Zajímavá jsou málo konkurenční, ale přitom frekventovaná slova.

Klíčová slova a nástroje pro návrh slov

Základní výběr klíčových slov musíte odhadnout sami, víte, jaká slovní spojení asi hledají Vaši klienti. Na webu se vyskytuje zajisté mnoho služeb, které pomohou rozšířit a upřesnit klíčová slova, vyšetří, jak jsou vybraná slova vyhledávána.

Ze statistik lze zjistit slova, na která k Vám zákazníci přicházejí. Pro počítání hustoty slov existuje několik nástrojů, ke známým patří například Free Keyword Density Analyzer Tool nebo český Seo Servis. Často se používají nástroje na vyhledávaná slova, které dokáží navrhnout ještě další slova, např. Plánovač klíčových slov Google AdWords..

Měření účinnosti klíčových slov vzhledem k Vašemu obchodnímu záměru (tzv. míru konverze) umožňuje bezplatný nástroj ve službě AdWords. Nástroje pro měření frekvence hledání a odhad konkurenčnosti vybraných slov existují samozřejmě i pro hledání v češtině.

Klíčová slova přivedou více návštěvníků

Pro vyhledávače dnes není důležité, jaká klíčová slova jsou uvedené v meta tagu dokumentu, ale důležitější je obsah dokumentu. Stránka výsledků vyhledávání zobrazená vyhledávači (Google, Seznam, Bing či další) se nazývá SERP (zkratka Search engine results page) a úkolem SEO optimalizace je co nejvyšší umístění v SERP. Kontrola umístění v SERP a začátek SEO je právě analýza klíčových slov. Na některá klíčová slova nelze pouze optimalizovat obsah, ale je nutné použít placené služby vyhledávačů, např. PPC reklamu, umístění v katalogu apod.

Spojte se s námi právě nyní prostřednictvím našeho formuláře. Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.