Do vyhledávače se stránky přidávat nemusí, protože si je najde a zařadí většinou sám, zatímco katalog je členěný seznam referencí v kategoriích a odkaz se do něj musí vždy přidávat nejlépe ručně s množstvím dalších požadovaných informací.

Registrace do stovek katalogů však nemá smysl, důležité je, registrovat se do kvalitních katalogů. Víme co, jak a kam korektně napsat, nemusíte tápat v kategoriích jednotlivých katalogů, pracně vyplňovat různě složité formuláře a hledat další katalogy. Registrací do katalogů zvýšíme návštěvnost Vašich stránek.

Budování zpětných odkazů

Registrace do katalogů je součástí budování zpětných odkazů, podle počtu odkazů vedoucích na Váš web se Vaše stránka zařadí při vyhledávání na vyšší místo ve výsledcích hledání. Dříve stačilo mít odkaz na Seznamu, případně v několika málo jiných navštěvovaných katalozích a mělo se za to, že zpětné odkazy jsou dostačující.. Dnes již samotný zápis do katalogu nestačí, je vhodné budovat zpětné odkazy (Linkbuilding) i jiným způsobem, většinou placeným. Čím vyšší je pozice odkazu na hledaná klíčová slova spojená s  Vaším webem, tím máte větší pravděpodobnost, že k  Vám návštěvníci a  potencionální zákazníci zavítají. Nejvíce návštěvníků na web pochází právě z  vyhledávačů, zpětných odkazů a katalogů stránek. Zápisem v katalogu a postupným budováním zpětných odkazů se zvýší:

  • návštěvnost stránek
  • počet návštěvníků webu
  • konkurenční výhoda Vaší firmy
  • pozice na vyhledávačích
  • hodnocení stránky (PageRank)

Jak registrovat do katalogu

Při registraci do katalogů je nutné dodržet pravidla jednotlivých katalogů, odpovědně vybrat příslušnou kategorii a  naformulovat popis registrovaných webových stránek tak, aby byla registrace co nejvíce účinná. Vzhledem k velkému počtu katalogů se jedná o náročnou činnost. Nemá smysl se také registrovat do katalogů, které neodpovídají Vaší strategii. Všechny údaje vkládáme ručně a jednotlivě do odpovídající kategorie každého katalogu zvlášť, bez používání registračních robotů. Mimo registrace do internetových katalogů je velice účinná registrace do služeb, jakými jsou např. systémy pro sledování návštěvnosti (Google Analytics). Získáte zpětné odkazy s vysokým hodnocením vyhledávači a tím i další zdroj nových návštěvníků.

Optimalizovaný text odkazu v katalogu musí korespondovat s  vybranými klíčovými slovy, proto je vhodné spojit optimalizaci pro vyhledávače s registrací do katalogů. Našim klientům předáváme závěrečnou zprávu obsahující seznam katalogů, popisů, kategorií, hesel, loginů a ID a v  případě registrace do zahraničních katalogů překlad textu odkazu.

Placená registrace do katalogů - přednostní výpis

Placená registrace do katalogů je přirozeně účinnější než bezplatná registrace. Přednostní výpis v katalogu zajistí, že se Vaše reference zobrazí na předních místech v určité sekci katalogu. Váš odkaz uživatelé považují za důvěryhodný a s vyšší pravděpodobností na něj kliknou. U  přednostních výpisů jsou účtovány platby za určité období nebo za kliknutí.

Někdy se registrace do katalogů nevhodně podceňuje. Co je platné mít kvalitní stránky, když je ve spoustě dalších referencí nikdo nenajde? A  popis ze dvou slov nepřiláká více návštěvníků. Lepší pozici ve vyhledávačích dosáhnete dobrou registrací do seznamů stránek a větším počtem zpětných odkazů.

Jak pokračovat?

Pomůžeme Vám s registrací webu, obraťte se na nás, stačí zaslat uvedený formulář.