Na začátku každého projektu je nutné vymezit potřeby a stanovit cíle. Většinou je projekt zahájen formou rozhovoru. Dialog často slouží jako „úvodní analýza webu“.

Prodiskutujeme Vaši představu o projektu. Seznámíme se s Vaší firmou, Vašimi aktivitami a potřebami. Hlavním obsahem rozboru je určení cílové skupiny návštěvníků či zákazníků, příprava marketingové strategie a obchodních cílů. Pohovoříme o konkurenci a na základě našich zkušeností a znalostí společně najdeme způsob, jak stanovených cílů dosáhnout.

Analýza webu začíná diskusí

Úvodní analýza webu je prvním krokem jak při tvorbě nové aplikace, tak i při úpravách stávajícího webu. Základní seznámení je zahájením naší spolupráce, je součástí všech našich projektů, ale může být prováděna i samostatně.

Strategie marketingu

Nástrojů internetové reklamy a marketingu je značné množství. Základem úspěchu projektu je zvolit ty vhodné a efektivně je doplňovat. Při plánování postupu k dosažení stanoveného cíle zvolíme některé naše služby:

Nabízíme řešení zahrnující doporučení celkové strategie prezentace, vytvoření kvalitní internetové prezentace, návrh a realizaci reklamních kampaní spolu s vyhodnocováním jejich úspěšnosti.

Analýza webu - cena a termíny

Rozpočet je další důležité téma. Nejdříve je třeba znát cenu za jednotlivé etapy projektu. Pak je možné uvažovat, není-li například lepší ušetřit na grafice a investovat spíše do reklamy, nebo se soustředit na kvalitu textů. Na základě těchto zjištění Vám upřesníme kalkulaci.

Další otázkou jsou termíny. Někdy může být výhodnější projekt rozložit do několika kroků a výsledky průběžně upravovat. Jindy je nezbytné učinit více akcí najednou a prioritou je rychlé dokončení díla. Přesné plánování internetových strategií je nutné u rozsáhlejších projektů na základě přesných rozborů, výsledků měření a statistik.

Postup

Analýza webu by měla sloužit k upřesnění zadání pro další práce na webové prezentaci, k ujasnění důležitosti jednotlivých faktorů majících vliv na vyhledávače (SERP) a výsledkem by měl být i exaktní plán dalších činností.

Užitečnou součástí úvodní analýzy webu je zevrubné objasnění našich pracovních postupů, doporučíme Vám řešení splňující požadavky na obchodně úspěšné stránky. Efektivní způsob spolupráce je uvažovat o marketingu již při vytváření nebo rekonstrukci Vašeho webu.

Rádi zodpovíme všechny Vaše možné dotazy, postačí zaslat vyplněný kontaktní formulář.