Grafické rozvržení stránky (layout) je závislé na účelu webu a vymezuje rozmístění základních prvků na stránce. Grafické zpracování je důležitou součástí internetových stránek, cílem však není návštěvníka uchvátit množstvím barevných animací, ale umožnit uživateli přehlednou orientaci na webu.

Grafický návrh webu by měl vycházet z  úvodní analýzy a  měl by splňovat základní kritéria použitelnosti. Vzhled stránek navrhujeme pro určitou cílovou skupinu návštěvníků. Obsah stránek, použitelnost, přístupnost a architektura webu jsou v našem pojetí prvotní, grafické doplňky jsou podřízené záměru a smyslu webu.

Neumožňuje-li Vám to rozpočet či nemáte-li specifické požadavky na grafický návrh, lze vybrat některé volně dostupné šablony např. přímo na portálu Drupalu.

Plán a náčrt

Vytváření webu začíná většinou náčrtem na papíře. Jednoduchá skica obsahující navigaci a základní elementy stránky leckdy postačuje k vytvoření webové šablony (téma vzhledu). Náčrt rozložení by měl obsahovat rozměry a umístění objektů, typy písma a návrh kontrastních barev. Pro řadu projektů je však nutné rozpracovat náčrtky v počítačové podobě (pomocí grafických programů Photoshopu nebo Gimpu).

Po schválení návrhu a zpracování připomínek lze pokračovat kódováním jednotlivých typů stránek.

Firemní design

Jednotný vizuální styl je součástí firemní identity. Spolupracujeme s  profesionály a mimo grafický návrh webu jsme schopni zajistit další projekty včetně realizace:

  • návrh loga (logotypu)
  • vizitky
  • obálky, dopisní papír
  • tiskoviny, nabídky, ceníky

Tiskové a grafické služby zajišťujeme externě v návaznosti na komplexní řešení webdesignu, na tyto služby nepřijímáme samostatné zakázky.

Jak postupovat?

Stačí popsat Vaše představy a  kontaktovat nás pomocí našeho formuláře. Odpovíme Vám, jak nejrychleji to bude možné.